Kinh Doanh

Đặc điểm môi giới bất động sản

  • Đặc thù công việc và tiện nghi làm việc linh hoạt

Môi giới BĐS cũng như các sinh hoạt môi giới khác có tiện nghi làm việc linh hoạt hơn so với các ngành nghề khác. Cá nhân hay tổ chức tham dự vào hoạt động môi giới BĐS duy nhất làm việc thực sự khi nhận được yêu cầu của khách hàng.

  • Kết nối giữa một người bán và người mua

Môi giới BĐS đóng chức năng mạng lưới nhu cầu giữa một người bán và người mua sao cho hợp lý. Người mua và người bán thông qua nhà môi giới tiến hành việc mua (bán, cho thuê) BĐS một cách nhanh chóng, thành tích và ít gặp rắc rối nhất. Sau khi đã tìm hiểu kỹ yêu cầu và nguyện vọng của các bên nhà môi giới sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện một hợp đồng giao dịch.

  • Hoa hồng là nguồn thu nhập chính của các đại lý và người môi giới BĐS

Ngoài mức thù lao cố định khi thuê môi giới (có thể có hoặc không), người môi giới được trả một khoản hoa hồng theo giá trị phân phối mà họ giúp các bên hoàn thành, lớn hơn mọi thù lao cố định và là thu nhập chính của họ.

Các phiên bản môi giới

Môi giới độc quyền

Trong phiên bản này, người môi giới sẽ được độc lập và đại diện cho lợi ích của duy nhất một hàng ghế phân phối BĐS, có thể là người bán hoặc người mua. Tuy nhiên, người môi giới cũng có thể chào bán hoặc hợp tác với các nhà môi giới khác nhằm nâng cấp nhanh quá trình tìm kiếm hành khách thích hợp và chấp nhận bị chia sẻ hoa hồng.

  • Môi giới độc lập người bán

Nhà môi giới sẽ được độc lập tiếp thị BĐS cũng như thay mặt người bán đưa ra mức giá và các điều khoản sao cho có lợi nhất trong hợp đồng cho người bán.

  • Môi giới độc lập người mua

Trái ngược với người môi giới độc lập người bán, nhà môi giới độc lập người mua sẽ đứng về phía người mua và đại diện cho quyền lợi của người mua. Những nhà môi giới độc lập người mua sẽ tận dụng các hiều biết của mình về BĐS, pháp luật, tính năng thương lượng và các kỹ năng khác để tư vấn cho người mua mức giá cũng như các điều khoản tốt nhất trong hợp giao dịch. Môi giới độc lập người mua là lựa chọn tốt nhất cho hành khách có nhu cầu tìm mua BĐS và mọi các nhà môi giới BĐS ở các nước phát triển đều sinh hoạt theo phiên bản này.

Môi giới tự do

Môi giới tự do (còn được gọi là “môi giới kép” ở Mỹ) là phiên bản môi giới mà người môi giới làm trung gian thực hiện trách nhiệm giới thiệu hành khách cho chủ sở hữu BĐS, đồng thời cũng tư vấn cho cả 2 bên các vấn đề liên quan đến phân phối và hưởng hoa hồng dựa trên giá trị của thương vụ.

❆❆❆ Thông tin chi tiết ❆❆❆
Website tham khảo
Liên hệ : (028) 73 066 099
Email : vietnam@propzy.com
◙  Medium Propzy
https://medium.com/@muabannhadat ⇚⇚⇚ Click Ngay

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram