Du Lịch

DANH SÁCH DI SẢN THẾ GIỚI

DANH SÁCH DI SẢN THẾ GIỚI

Di sản thiên nhiên của Khu Bảo tồn Đảo Heard và Đảo McDonald đã được liệt vào Danh sách Di sản Thế giới của UNESCO và là khu bảo tồn biển lớn nhất thế giới được bảo vệ triệt để.

Di sản thiên nhiên của cả Công viên Quốc gia Kakadu và Công viên Quốc gia Uluru-Kata đều có tầm quan trọng thế giới và được chính thức công nhận trong Danh sách Di sản Thế giới cũng như những thỏa thuận quốc tế khác.

DANH SÁCH DI SẢN THẾ GIỚI

Các khu đầm lầy của Công viên Quốc gia Kakadu thì được liệt vào danh sách của Hiệp định Đầm lầy (Iran, 1971) như một môi trường sống cho các loài chim nước. Công viên Quốc gia Kakadu cũng được đưa vào sổ Tài sản Quốc gia do tầm quan trọng của nó đối người dân Úc.

Năm 1994 Công viên Quốc gia Uluru-Kata trở thành công viên quốc gia thứ hai trên thế giới nằm trong danh sách Di sản Thế giới về cảnh quan văn hóa. Nó xứng đáng với danh hiệu này vì người ta đã nhận ra rằng phong cảnh ở đó đã được hình thành từ sự kết hợp giữa thiên nhiên và nỗ lực của thổ dân ở sa mạc phía Tây qua hàng ngàn năm và lưu giữ những giá trị tầm vóc về tôn giáo, nghệ thuật và văn hóa. Quang cảnh hiện có ngày nay đã được quản lý trong suốt hơn mười ngàn năm bằng các phương pháp truyền thống của thổ dân, được điều hành bởi Tjukurpa (luật của thổ dân, những giá trị và hệ thống tín ngưỡng).

Việc đưa các Công viên Quốc gia Kakadu và Công viên Quốc gia Uluru-Kata Tjuta vào Danh sách Di sản Thế giới đã đảm bảo rằng chúng sẽ được duy trì là những tài sản thuộc hàng thế giới về chất lượng di sản thiên nhiên và di sản văn hóa. Du khách sẽ tiếp tục được thưởng thức một nền văn hóa độc đáo và biết rằng những công viên này đã được quản lý bằng các thực tiễn văn hóa từ mười ngàn năm trước.

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram