Kinh Doanh

Kinh nghiệm cho thị trường phân phối bất động sản Việt Nam

Thị trường bất động sản của Việt Nam còn non trẻ, đặc biệt là mô hình sàn phân phối BĐS còn rất mới mẻ. Nhà nước vẫn còn lúng túng trong công tác quản lí vì vậy mà sức mạnh quản lí thị trường BĐS cũng như quản lí hệ thống các sàn phân phối BĐS còn rất yếu.

Điều đó đặt ra yêu cầu là các cơ quản lí nhà nước nên học tập, tư vấn công tác quản lí của các nước khác trên thế giới và rút kinh nghiệm khi thực hiện công việc quản lí.

Sau khi xem xét và nghiên cứu mô hình SGD BĐS của Singapore, người viết có một số kết luận rút kinh nghiệm cho công tác quản lí và điều chỉnh về SGD BĐS của Việt Nam như sau:

* Về nhận thức: Các cơ quan quản lí nhà nước phải nhận thức được chức năng của sàn phân phối BĐS đối với TT BĐS và đối với cơ quan quản lí nhà nước trong việc quản lí và điều chỉnh thị trường BĐS. Để từ đó có sự quan tâm và quản lí tốt hơn đối với hệ thống các sàn phân phối BĐS.

* Về kinh nghiệm tổ chức và quản lí: Với thành tích mà SGD BĐS của Singapore mang lại cho thị trường BĐS đã chứng minh rằng: mô hình tổ chức và quản lí hệ thống các sàn là rất chính xác và hợp lí. Kết luận được rút ra ở đây là: sàn phân phối BĐS phải kiểm soát tất cả các sinh hoạt phân phối BĐS trên thị trường. Tất cả các phân phối BĐS muốn được nhà nước công nhận tính pháp lí thì phải phân phối qua sàn và có xác thực của san giao dịch.

* Về nguồn thông tin: Sàn là nơi trang bị mọi kiến thức trên thị trường một cách chính xác cho mọi chủ thể, đặc biệt là cơ quản lí của nhà nước. Để đảm bảo tính chính xác kiến thức trên thị trường do các sàn trang bị thì các cơ quan nhà nước phải đều đặn khảo thí kiểm soát các kiến thức được niêm yết trên sàn.

* Về cơ chế chính sách: Nhà nước cần thực hiện các chính sách tạo tiện nghi về mặt thủ tục để các sàn được nhanh chóng đưa vào sinh hoạt trên thị trường. Đồng thời nhanh chóng xây dựng mô hình sàn phân phối chuẩn phù hợp với tiện nghi thực dụng của Việt Nam, để hệ thống các sàn này nhanh chóng mang lại thành tích cho TT BĐS.

➠➠➠​ Xem thêm thông tin về thị trường BDS tại đây 

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram