Du Lịch

Kinh tế Úc qua 40 năm

KINH TẾ ÚC QUA 40 NĂM

Người ta thường cho rằng kinh tế Úc trong thập kỷ 1960 có ưu thế về nông nghiệp, nghề mỏ và sản xuất. Thực tế là ngay từ thập kỷ này đã có trên 60% tổng sản phẩm nội địa (GDP) được đóng góp từ các lĩnh vực khác, chủ yếu là dịch vụ. Tuy nhiên, có những thay đổi đáng kể trong thành phần các ngành nghề trong nền kinh tế trong vòng bốn thập kỷ vừa qua. Nông nghiệp đã giảm từ 10% trong kinh tế xuống còn 3%. Và sản xuất đã giảm từ trên 25% xuống còn trên 12%. Điều lý thú là nghề mỏ đã tăng gấp đôi trong tổng lượng GDP, nhưng vẫn chiếm tỉ lệ dưới 5%. Những sự tăng trưởng lớn xảy ra trong các lĩnh vực khác.

Hầu hết những thay đổi về cấu trúc này xảy ra trong thập kỷ 1970 và một phần trong thập kỷ 1980. Thập kỷ 1990 có ít thay đổi nhất.

kinh tế Úc qua 40 năm

Những lĩnh vực khác nhau đã có những mức tăng trưởng khác nhau trong 40 năm qua. Tính bình quân, thập kỷ 1960 có mức tăng trưởng GDP cao nhất – 5,3% hàng năm. Ba thập kỷ tiếp theo có mức tăng trưởng GDP thấp hơn. Riêng thập kỷ 1990 có mức tăng trưởng khá mạnh, những sự thay đổi về các lĩnh vực thì lại ít nhất so với ba thập kỷ trước đó.

Hai thập kỷ, 1960 và 1990, cũng là thời gian có mức lạm phát thấp nhất, được chia cách bởi hai thập kỷ có mức lạm phát rất cao.

Có lẽ điều quan trọng nhất trong nền kinh tế vĩ mô trong bốn thập kỷ vừa qua là vấn đề thất nghiệp. Trong thập kỷ 1960 mức độ thất nghiệp khá thấp, chỉ chiếm tỉ lệ 2%. Nhưng đến thập kỷ 1970 tỉ lệ thất nghiệp tăng cao đột biến, chỉ chậm lại vào thập kỷ 1980, khi tỉ lệ thất nghiệp đã trên 10%. Với mức độ tuyển dụng mạnh mẽ vào cuối thập kỷ 1980, tỉ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 6%, nhưng sau đó lại gia tăng đột biến một lần nữa, lên trên 10% vào thời kỳ kinh tế suy thoái vào đầu thập kỷ 1990.

Thập kỷ 1970 là những năm khó khăn cho nền kinh tế của Úc. Mức độ tăng trưởng cao và mức lạm phát thấp của thập kỷ 1960 đã gây ra tình trạng tự mãn về các chính sách kinh tế. Trong môi trường quốc tế ôn hòa của thập kỷ 1960, chính sách thiển cận và áp đặt các quy định một cách nặng nề chưa thể hiện rõ những tác hại của nó. Nhưng đến khi có hai cuộc khủng hoảng dầu mỏ đầu tiên vào thập kỷ 1970 thì những hậu quả này đã thể hiện rõ rệt. Lúc đó lạm phát và thất nghiệp gia tăng đột biến, và đến khi chấm dứt thập kỷ 1970 thì tính chất chính thống của các chính sách kinh tế đã trở nên rã rời.

Trong thập kỷ 1960 mức GDP tính trên đầu người đã gia tăng 3,2% hàng năm. Trong hai thập kỷ 1970 và 1980 mức này thấp hơn nhiều so với thập kỷ 1960. Tuy nhiên, đến thập kỷ 1990, mức tăng trưởng đã lên cao hơn, mặc dù vẫn chưa bằng mức độ của thập kỷ 1960.

Nhưng hình ảnh về sự tăng trưởng của thập kỷ 1960 chỉ là một sự giả tạo. Hóa ra là những năm 1960 là những năm chỉ có sự tăng trưởng bề mặt trong hầu hết các ngành công nghiệp.

Khi so sánh với mức bình quân của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), thập kỷ 1960 là thời gian tệ hại nhất của nền kinh tế Úc. Thực tế là chỉ có thập kỷ 1990 vừa qua là mức tăng trưởng GDP tính trên đầu người vượt qua được mức hình quân của OECD. Lấy điều này làm chuẩn thì thập kỷ 1990 là thời kỳ kinh tế tốt đẹp hơn nhiều so với thập kỷ 1960. Thực tế là mức GDP trên đầu người, mặc dù được sử dụng rộng rãi, không phải là một chỉ số tổng hợp phản ánh được nền kinh tế Úc, lại càng không phản ánh được mức sống của người dân. Người ta đã nhận ra sự quan trọng của một loạt các nhân tố khác: mức độ và sự phân phối thu nhập, sự mở rộng của mức độ đóng góp vào kinh tế và xã hội, sự không chắc chắn và những rủi ro, sự phức tạp, va sự tự do cũng như các cơ hội kinh tế. Tất cả các nhân tố này hình thành tình trạng khỏe mạnh về kinh tế của người dân Úc.

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram