Du Lịch

Lễ hội Gióng thu hút du khách

Các Hội Gióng bắt đầu ở làng Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, vào ngày 2 hoặc ngày thứ bảy của tháng thứ tư âm lịch, thu hút nhiều khách du lịch.

Lễ hội Gióng thu hút du khách

Sự kiện này được tổ chức hàng năm giữa các ngày thứ bảy và thứ chín của tháng âm lịch thứ tư để tưởng nhớ Thánh Gióng, một anh hùng địa phương đã hy sinh cuộc đời mình để đánh bại quân xâm lược.

Nó được tổ chức với diễu hành, lễ và biểu diễn.

Lễ hội sau một định dạng văn bản trong một cuốn sách cổ gọi là Hội Lê (Liên hoan Quy chế), được truyền lại qua nhiều thế hệ.
Ngày chính của sự kiện này rơi vào ngày thứ chín, khi lá cờ được tiến hành từ Đền Mẹ đến Đền Thượng và hy sinh được thực hiện. Nhân dân thực hiện điệu múa nghi lễ và các bài hát, trong khi trận chiến chống lại những kẻ xâm lược đang tái diễn.

UNESCO công nhận Hội Gióng Việt Nam như phi vật thể Di sản văn hóa của nhân loại vào năm 2010.

Việt Nam có gần 8.000 lễ hội mỗi năm, trong đó 88,36 phần trăm là lễ hội dân gian, 6 phần trăm là lễ hội tôn giáo và 4 phần trăm là các sự kiện.

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram