Du Lịch

Lễ hội truyền thống quảng cáo các điểm du lịch

Lễ hội truyền thống tại Việt Nam chia sẻ sự tương đồng nhất định, vì vậy điều quan trọng để thúc đẩy tính độc đáo của mỗi người.

lễ hội truyền thống quảng cáo là điểm du lịch hình 0

Ngành du lịch Việt Nam đã thực hiện một chiến lược để thúc đẩy các lễ hội truyền thống như du lịch hấp dẫn.

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 dự định phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng cho từng địa phương và khu vực trong mối liên hệ chặt chẽ với các lễ hội truyền thống. 

ngành đã đề ra kế hoạch tổng thể cho việc thúc đẩy các lễ hội truyền thống.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện nói: “Đó là cần thiết để cải thiện việc tổ chức và quản lý lễ hội để thúc đẩy giá trị truyền thống của họ. Chúng tôi cần phải duy trì các lễ hội đó là phù hợp với văn hóa, đạo đức, hội nhập và phát triển của nhân loại.”

Việt Nam có một nền văn hóa phong phú và đa dạng với 54 dân tộc có lễ hội bao gồm văn hóa, tôn giáo, làng, và lễ hội nghề. Mỗi người đều có một tiềm năng lớn để trở thành một điểm thu hút khách du lịch. 

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc của Tổng cục Du lịch Việt Nam, cho biết, “Chúng ta có thể tạo ra sản phẩm mới hoặc gia hạn các sản phẩm cũ để làm cho mảng của chúng ta về các sản phẩm du lịch hấp dẫn hơn. Chúng ta cần phải đầu tư, thúc đẩy, và thiết lập thương hiệu để làm cho sản phẩm du lịch của chúng tôi chuyên nghiệp hơn.”

Thúc đẩy lễ hội truyền thống như các sản phẩm du lịch sẽ giúp đảm bảo tăng trưởng bền vững cho ngành du lịch và tăng tính cạnh tranh của ngành. Nó cũng sẽ giúp bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram